9 listopada 2018 w Zespole Szkolno –Przedszkolnym w Łączanach odbyła się uroczysta wieczornica patriotyczna. O godzinie 17.00 wspólnie odśpiewaliśmy hymn narodowy, a po nim odczytano apel poległych ku czci bohaterów, którzy walczyli o odzyskanie przez Polskę niepodległości.

Po części oficjalnej zabrała głos dyrektor szkoły Pani Beata Chmielowska i zaprosiła wszystkich przybyłych gości do obejrzenia montażu słowno- muzycznego pt. „Pociąg do wolności”. Następnie wystąpił wójt gminy Pan Bogusław Antos.

Scenografia w postaci czterech stacji kolejowych przypominających ważne, historyczne wydarzenia stanowiła tło dla tekstów poetyckich między innymi Ignacego Krasickiego i Cypriana Norwida. Dźwięk odjeżdżającego z kolejnych stacji pociągu sygnalizował poszczególne momenty niewoli Polski i Polaków. Upersonifikowana ojczyzna- Polska wkroczyła na stację Wolność w biało- czerwonych barwach, aby przy dźwiękach muzyki obwieścić niepodległość i powrót Naszej Ojczyzny na mapę Europy. W tym patriotycznym spektaklu wzięły udział dzieci z przedszkola i zatańczyły pięknego krakowiaka, a ich starsi koledzy i koleżanki z klas VIII i III gim. zaprezentowali poloneza. Całą uroczystość uświetnił występ orkiestry OSP Łączany, w skład której wchodzą uczniowie naszej szkoły.

Minęło 100 lat od tego najważniejszego momentu w dziejach narodu polskiego, a My pamiętamy i będziemy pamiętać o ludziach i wydarzeniach tamtych dni. Dzisiaj dzięki ich poświęceniu i odwadze możemy żyć w wolnej Polsce. ZDJĘCIA!