Załącznik nr 2

Harmonogram działań na rok szkolny 2018/2019.

L.p

Formy realizacji

Odpowiedzialni

Termin

1.

Uczestnictwo w realizowanych programach i projektach edukacyjnych.

 

$1a)      Projekt matematyczny „Lepsza szkoła” organizowany przez GWO

A. Węgrzyn,

R. Kałuża

cały rok

$1b)     Projekt „Bezpieczny Puchatek” kl. I

       A. Żurek

cały rok

$1c)      Projekt „Poczytajmy” organizowany przez CEO

E. Kutermak,

D. Szymula,

L. Koczwańska

cały rok

$1d)     Projekt edukacyjny „Bezpieczny patrol” organizowany przez PCK

M. Mostowik

cały rok

$1e)      Projekt edukacyjno - profilaktyczny „Dziel się uśmiechem” organizowany przez PCK

M. Mostowik

cały rok

f) Światowy Dzień Tabliczki
   Mnożenia

J. Czyżowska,

A. Węgrzyn,

R. Kałuża

Wrzesień

g) Dzień Zdrowego Śniadania
     w kl. I- III SP

J. Kądzioła,

L. Kozioł,

A. Żurek

Listopad

h)  Kontynuacja projektu pt. „Rok dla     niepodległej” z okazji obchodów setnej rocznicy odzyskania niepodległości

D. Szymula,

L. Kozioł

E. Kutermak

wrzesień listopad

 

$1i)                    Międzynarodowe projekty eTwinning   z j. angielskiego

M. Mostowik

cały rok

2.

Uczestnictwo w uroczystościach szkolnych.

 

$1a)      Ślubowanie uczniów kl. I

A. Żurek

październik

$1b)     Apel z okazji DEN

Samorząd Uczniowski

Październik

$1c)      Dni Papieskie

A.Węgrzyn,

M. Mirek

Październik

$1d)     Akademia z okazji Narodowego Święta Niepodległości

E. Kutermak,

D. Szymula,

L. Kozioł

Listopad

$1e)      Dzień profilaktyki szkolnej

B. Prorok,

M. Mirek,

J. Czyżowska

M. Mostowik

P. Wadowski

Marzec

$1f)       Jasełka szkolne

           R. Kałuża,

M. Mirek,

A. Węgrzyn,

M. Mostowik

grudzień

$1g)      Dzień Ziemi

M. Mirek,

J. Czyżowska

kwiecień

$1h)     Apel wielkanocny

M. Mirek

A. Węgrzyn,

M. Mostowik

kwiecień

$1i)        3 Maja – Święto Konstytucji

L. Kozioł

D. Szymula

E. Kutermak

L. Koczwańska

Maj

$1j)       Szkolny Festiwal Nauki

J. Czyżowska

R. Kałuża

A. Węgrzyn

Maj

$1k)     Pożegnanie uczniów kl.III G i VIII SP

D. Szymula

M. Mirek

Czerwiec

3.

Konkursy szkolne.

 

$1a)      Konkurs recytatorski

E. Kutermak,

L. Koczwańska

październik/ listopad

$1b)     Konkursy o tematyce profilaktycznej

B. Prorok,

M. Mirek,

J. Czyżowska

listopad,

maj

$1c)      Szkolna Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia

M. Mirek,

M. Mostowik,

B. Prorok

listopad

$1d)     Matematyczny Czar Par – SP

J. Czyżowska,

A. Węgrzyn,

R. Kałuża

luty/marzec

$1e)      Konkurs ortograficzny

E. Kutermak

L. Koczwańska

marzec

$1f)       Konkurs j. angielskiego dla kl. I-III

M. Mostowik

luty/marzec

$1g)      Konkurs piosenki żołnierskiej

L. Kozioł

październik listopad

$1h)     Konkurs geograficzny

I. Barcik

marzec, kwiecień

$1i)        Konkurs z języka niemieckiego dla Gimnazjum

M. Dębińska - Sikora

kwiecień-maj

$1j)       Konkurs na najciekawszą stronę www

I. Barcik

cały rok

4.

Konkursy pozaszkolne.

 

$1a)      Ogólnopolski Turniej BRD

R. Kałuża

wg harmonogramu

$1b)     Ilustracje do polskich pieśni legionowych

E. Kutermak

R. Kałuża

wg harmonogramu

$1c)      Konkursy matematyczne i logiczne

J. Czyżowska,

R. Kałuża,

A. Węgrzyn

wg harmonogramu

$1d)     Mikołajkowy Turniej Sprawnościowy

B. Chmielowska,

P. Wadowski,

B. Prorok

grudzień

$1e)      Kangur SP/ Gimnazjum

A. Węgrzyn,

R. Kałuża,

J. Czyżowska

marzec

$1f)       Konkursy organizowane przez GCKRiS w Brzeźnicy

J. Kądzioła,

L. Kozioł,

E. Kutermak,

A. Żurek

wg harmonogramu

 

$1g)      Olimpiada promocji Zdrowego stylu życia org. przez PCK

M. Mirek

M. Mostowik

wg harmonogramu

5.

Kuratoryjne konkursy przedmiotowe.

 

a) Szkoła Podstawowa

Małopolski Konkurs Matematyczny

A. Węgrzyn

wg harmonogramu

Małopolski Konkurs Humanistyczny

L. Koczwańska

E. Kutermak

wg harmonogramu

Małopolski Konkurs Historyczny

D. Szymula

wg harmonogramu

Małopolski Konkurs Fizyczny

R. Kałuża

wg harmonogramu

Małopolski Konkurs Biologiczny

M. Mirek

wg harmonogramu

Małopolski Konkurs Języka Angielskiego

M. Mostowik

wg harmonogramu

b) Gimnazjum

Małopolski Konkurs Historyczny

D. Szymula

wg harmonogramu

Małopolski Konkurs z Fizyki

R. Kałuża

wg harmonogramu

Małopolski Konkurs Języka Angielskiego

M. Mostowik

wg harmonogramu

Małopolski Konkurs Biologiczny

M. Mirek

wg harmonogramu

Małopolski Konkurs Chemiczny

M. Mirek

wg harmonogramu

Małopolski Konkurs Geograficzny

I. Barcik

wg harmonogramu

Małopolski Konkurs Matematyczny

A. Węgrzyn

wg harmonogramu

Małopolski Konkurs Języka Polskiego

E. Kutermak

wg harmonogramu

6.

Pozostałe imprezy i akcje organizowane w szkole.

 

$1a)      Organizowanie zbiórek na cele charytatywne

           M. Mirek,

B. Prorok,

M. Mostowik,

cały rok

$1b)     Organizowanie zbiórek surowców wtórnych

M. Mirek

cały rok

$1c)      Dzień Bezpiecznego Internetu

I. Barcik

J. Czyżowska

luty

$1d)     Dni otwarte dla grup przedszkolnych.

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

kwiecień, maj

$1e)      Egzamin na Kartę Rowerową

R. Kałuża,

J. Czyżowska

maj/czerwiec

$1f)       Dzień Sportu

wszyscy nauczyciele

czerwiec

7.

Organizowanie zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań.

 

$1a)      PCK

M. Mirek,

M. Mostowik

cały rok

$1b)     SKO

J. Czyżowska

cały rok

$1c)      SKS

P. Wadowski

cały rok

$1d)     Wolontariat

M. Mostowik,

B. Prorok

cały rok

$1e)      Zajęcia z j. niemieckiego.

M. Dębińska

cały rok

$1f)       zajęcia przygotowujące do egzaminu z j. angielskiego dla kl. VIII SP i III G

M. Mostowik

cały rok

$1g)      Zajęcia przed egzaminem z biologii
i chemii dla kl. III G

M. Mirek

cały rok

$1h)     Zajęcia wspomagające dla uczniów
z klas IV-VI SP

L. Koczwańska

cały rok

$1i)        Zajęcia dodatkowe dla uczniów
kl. II SP –ćwiczenia logicznego myślenia

J. Kądzioła,

cały rok

$1j)       Zajęcia wspomagające rozwój dziecka w kl. I-III SP

L. Kozioł,

A. Żurek

cały rok

$1k)     Zajęcia przygotowujące do egzaminu
z matematyki dla kl. . VIII SP i III G

A. Węgrzyn

cały rok

$1l)        Zajęcia przygotowujące do egzaminu
z j. polskiego dla kl. . VIII SP i III G

E. Kutermak

cały rok

$1m)   Zajęcia przygotowujące do egzaminu z fizyki kl. III G

R. Kałuża

cały rok

$1n)     Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze
z historii – SP i Gimnazjum

D. Szymula

cały rok

$1o)      Internetowy Teatr Telewizji – spektakle na żywo.

E. Kutermak,
P. Wadowki,

I. Barcik

cały rok

8.

 

Wycieczki, zielone szkoły.

Załącznik nr 2a

 

 

Załącznik nr 2a – Harmonogram wycieczek szkolnych na rok szkolny 2018/2019.

 

L.p.

 

Klasa

Organizator

 1.  

Wycieczka do CK w Wadowicach – Teatr Współczesny w Krakowie, przedstawienie pt: „Detektyw Pozytywka”

I-III SP

L. Kozioł

J. Kądzioła,
A. Żurek

 1.  

„Polskie miasta w baśni i legendzie”

I-III SP

L. Kozioł

J. Kądzioła,
A. Żurek

 1.  

Wycieczka do Krakowa

I SP

A. Żurek

 1.  

Wycieczka komunijna

III SP

L. Kozioł

 1.  

Wycieczka do Inwałdu

II SP

J. Kądzioła

 1.  

Wycieczka do Muzeum Inżynierii Miejskiej i Ogrodu Doświadczeń w Krakowie

IV-VI SP

R. Kałuża

 1.  

Wycieczka do CK w Wadowicach na sztukę „Felix, Net i Nika”

IV-VI SP

L. Koczwańska

 1.  

Wycieczka do CK w Wadowicach na spektakl pt. „Oskar i pani Róża”

VII-VIII SP i III G

E. Kutermak

 1.  

Wycieczka do teatru w Krakowie

VII -VIII SP, III G,

E. Kutermak

L. Koczwanska

 1.  

Wycieczka do Muzeum w Oświęcimiu

VIII SP,

III G

M.Mirek, , D.Szymula

 1.  

Festiwal zawodów – Targi edukacyjne w Krakowie

VIII SP, III G

B. Prorok

   12.

Zielona szkoła – Sztutowo

IV-VIII SP IIIG

P. Wadowski

13.

Wyjście na Leskowiec

VI-VIII SP IIIG

J. Czyżowska

14.

Mikołajkowy wyjazd

I-VIII SP IIIG

Wychowawcy