Gmina Brzeźnica w programie „Już pływam” 

Od września 2013 roku w Szkole Podstawowej w Łączanach jest realizowany projekt „Już pływam”, w ramach zadania pn.: Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży.

 

Kurs nauki pływania przewiduje 10 wyjazdów po 2 godziny zajęć na basenie. Z nauki pływania w ramach projektu korzysta 15 uczniów klas I-VI naszej szkoły. Zajęcia odbywają się w 15 osobowych grupach na krytej pływalni w Wadowicach.

Celem programu jest nabycie podstawowych umiejętności pływackich uczniów. Istotne jest również podniesienie świadomości dzieci z zakresu przestrzegania bezpieczeństwa podczas korzystania z kąpielisk. Ważnym aspektem programu jest profilaktyka wad postawy i skrzywień kręgosłupa. Ponad to pływanie wpływa korzystnie na podniesienie sprawności fizycznej. Uczestniczenie w tego typu zajęciach jest aktywną formą spędzania wolnego czasu.

 FOTO

 

System.String[]