7 grudnia 2017 roku w Regionalnym Ośrodku Kultury w Zatorze odbył się X Kocioł Poezji. W kategorii recytacja naszą szkołę reprezentowali: Julia Starowicz z klasy II gimnazjum i Tomasz Mozgała z klasy VII. Julia zajęła I miejsce za interpretację tekstu K. I. Gałczyńskiego pt. „Satyra na bożą  krówkę”, a Tomasz zdobył wyróżnienie prezentując tekst W. Goethego pt. „Król olch”.

System.String[]