Nadziei uczą, Ci co na stos

Umieli rzucić, swój życia los

Za ojców groby, za Trzeci Maj

Jest takie miejsce, taki kraj

                                Jan Pietrzak

PROJEKT EDUKACYJNY

”ROK DLA NIEPODLEGŁEJ 1918-2018”

REALIZOWANY W RAMACH OBCHODÓW 100 ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ

Celem projektu jest kształtowanie poczucia tożsamości narodowej i postaw patriotycznych wśród dzieci i młodzieży.

Działania w ramach projektu:

1.      Konkurs plastyczny: „Współczesny mały i duży patriota”- październik.

2.      Akademia z okazji 11 listopada: „Drogi Polski do niepodległości”- listopad.

3.      Konkurs literacki dla klas IV-VI „Życzenia dla Polski”- marzec.

4.      Konkurs literacki dla klas VII, II-III Gim. – dłuższa wypowiedź pisemna.

„ Jak się kształtowało rozumienie patriotyzmu w pokoleniach-Twojego dziadka, Twojego ojca, w Twoim?” -marzec                                                       

5.      Konkurs plastyczny dla przedszkolaków i klas I-III” Orzeł Biały-Nasze Godło narodowe”- kwiecień.

6.      Wykonanie gazetek klasowych poświęconych 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości-  szkoła i przedszkole- kwiecień/maj.

7.      Szkolny konkurs w ramach radosnych obchodów 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości-  cała szkoła w poszczególnych grupach wiekowych-  październik.

8.      Konkurs plastyczny dla przedszkolaków „Kasztanka Józefa Piłsudskiego- z kasztanów”- październik.

9.      Ilustracje do polskich pieśni legionowych- klasy IV-VI i VII, II-III Gim. lekcje plastyki- wrzesień.

10.  Wieczornica patriotyczna- listopad.

System.String[]