Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łączanach informuje, że

 

w okresie od dnia 15 lutego 2021 roku do dnia 1 marca 2021 roku

potrwa rekrutacja na rok szkolny 2021/2022 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych

oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych,

dla których organem prowadzącym jest Gmina Brzeźnica.

 

Wnioski do rekrutacji będą dostępne na stronie internetowej szkoły
od 15 lutego 2021 r. oraz  w przedszkolu i szkole (świetlica).

 WNIOSKI DO POBRANIA

Wypełnione wnioski proszę składać do oznakowanych  skrzynek przy wejściu głównym do szkoły lub przedszkola
w godzinach 800 – 1500.