Wzorem lat poprzednich w roku szkolnym 2020/2021 kontynuujemy w naszej szkole akcję ,,Zbiórka  nakrętek dla Dawida”, która polega na zbiórce plastikowych nakrętek (po sokach, napojach, kawie, nabiale, itp.). Dawid porusza się na wózku inwalidzkim, jest podopiecznym stowarzyszenia Dać Szansę w Wadowicach. Jedną nakrętką nie zasponsorujesz wózka inwalidzkiego czy rehabilitacji dla osoby chorej. Uda się to jednak, jeśli skompletujesz kilka ton. Dlatego w szkołach, urzędach czy sklepach nakrętki zbierają już wszyscy. Chodzi o akcję społeczną, dzięki której pomożemy nie tylko środowisku. Zbieranie nakrętek to wciąż jedna z najpopularniejszych akcji charytatywno-ekologicznych polegająca na łączeniu przyjemnego z pożytecznym. Zebrany towar sprzedawany jest firmie recyklingowej, która zakupione zakrętki przerabia na surowiec wtórny (plastikowy granulat). Producent może przetworzyć wówczas zebrane odpady na nowe zakrętki, opakowania, rury PCV czy obudowy komputerów. Uzyskane w ten sposób pieniądze przekazane zostają na leczenie, rehabilitację lub sprzęt specjalistyczny dla Dawida.

Dziękujemy wszystkim uczniom i ich rodzicom, którzy włączyli się w ww. akcję w zeszłym roku szkolnym i zachęcamy do dalszego zbierania nakrętek i dostarczania ich do szkoły.

Przyniesione do szkoły nakrętki wrzuć do oznakowanego pojemnika i wpisz do specjalnego zeszytu swoje imię i nazwisko oraz klasę. Jeśli masz z tym trudność poproś
o pomoc opiekuna świetlicy.

 

Za udział w akcji w danym miesiącu uzyskasz  pozytywny wpis do dziennika. Jeśli wziąłeś udział w akcji a nie zostało to odnotowane przypomnij o tym nauczycielowi.