Najważniejsze działania Rady Rodziców ZSP Łączany w roku szkolnym 2021/22

 • Zebranie wyborcze. Ustalenie planu działania na kolejny rok.
 • Spotkanie z projektantem placu zabaw.
 • Przygotowanie terenu pod plac zabaw pod szkołą.
 • Pozyskiwanie 1% od darczyńców
 • Podpisanie umowy na zakup urządzeń na plac zabaw.
 • Przygotowanie szkolnego kalendarza.
 • Poczęstunek dla uczniów na „Mikołajki”.
 • Organizacja zajęć sportowych z siatkówki dla rodziców.
 • Włączenie się w akcje świąteczna akcja organizowaną przez szkołę i Gminę Brzeźnica.
 • Zorganizowanie zbiórki dla schroniska dla zwierząt w Oświęcimiu.
 • Przygotowanie i dystrybucja kalendarza szkolnego. Współpraca z samorządem uczniowskim.
 • Zakup nagród na konkurs recytatorski dla uczniów.
 • Zakup nagród za konkursy z okazji 11 listopada.
 • Spotkania przedstawicieli Rady Rodziców z Wójtem Gminy w celu dokończenia budowy placu zabaw.
 • Pomoc charytatywna potrzebującym.
 • Organizacja zbiórek darów dla Ukrainy.
 • Nagrody dla uczniów na koniec roku szkolnego.
 • Nagrody dla uczniów za wyniki w nauce i zachowaniu na koniec roku szkolnego 2021/22.
 • Piknik rodzinny połączony z dniem dziecka dzień dziecka.
 • Zakup dystrybutora wody do szkoły.
 • Zebranie sprawozdawczo wyborcze. 

Dziękujemy Wszystkim za pomoc, wsparcie finansowe i nie tylko, oraz współpracę.

 Rada Rodziców