Serdecznie zachęcam uczniów do wzięcia udziału w konkursie w ramach kampanii społecznej "No promil - no problem". Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych Solny Gwarek. Tematem konkursu jest przedstawienie prawdziwej lub wyobrażonej sytuacji ilustrującej hasło "Prawdziwa wolność lubi bez promilowe klimaty". Autor pracy może przedstawić się jako bohater lub świadek historii związanej z użytkowaniem środków komunikacji i transportu. Jeden twórca może wykonać nie więcej niż dwie prace. W pracach nie mogą być używane żadne nazwy napojów alkoholowych, nie należy zamieszczać haseł ani symboli innych kampanii społecznych. Prace należy złożyć do szkoły do 19 listopada, ponieważ I etap odbywa się na poziomie gminnym.

Regulamin konkursu