W piątek 10 listopada 2023 r. asp. szt. Małgorzata Hombesch  oraz asp. sztab. Zbigniew Przybek policjanci z  wadowickiej komendy policji  przeprowadzili pogadanki profilaktyczne z uczniami klas I-VIII szkoły podstawowej. W oddziałach  I-III pani policjant rozmawiała z dziećmi o podstawowych zasadach bezpieczeństwa w domu, szkole a także w ruchu  drogowym, podkreśliła ważną rolę noszenia odblasków. Przewodnią myślą pogadanki w klasach starszych była odpowiedzialność karna nieletnich za ich zachowania i działania w różnych miejscach, także w szkole.

Główny cel spotkania to zapoznanie dzieci i młodzieży z najważniejszymi przepisami zawartymi w Ustawie o Postępowaniu w Sprawach Nieletnich dotyczących przeciwdziałania wszelkim objawom demoralizacji i przestępczości osób nieletnich. Policjant uświadomił młodzież o grożących im niebezpieczeństwach  związanych z narkomaniom, piciem alkoholu, paleniem papierosów i przemocą w rodzinie. Pouczył o odpowiedzialności karnej za używanie słów wulgarnych w miejscach publicznych, odpowiedzialności za wymuszenia i rozboje, za niszczenie mienia publicznego i społecznego, a nawet uporczywe przeszkadzanie w lekcjach i wagarowanie. Sporo czasu pan policjant poświęcił zjawisku cyberprzemocy, stalkingu, nakłaniała także do rozważnego zamieszczania wszelkich informacji, czy fotografii na portalach internetowych.

 

ZDJĘCIA