AlfabetJanusz Korczak: "Umysł dziecka - las, którego wierzchołki lekko się poruszają, gałęzie splatają, liście drżąc dotykają."

Pierwsze dni w przedszkolu

Dziecko, które po raz pierwszy przekracza progi przedszkola wchodzi w środowisko zupełnie mu nieznane. Zwłaszcza dla dwulatka, dla którego w relacjach międzyosobowych najważniejszy jest bezpośredni kontakt z osoba dorosłą, jest to sytuacja dość trudna. Nauczyciele bowiem nie mogą skoncentrować się tylko na jednym dziecku, ale muszą zapewnić opiekę całej grupie. Co więcej, potrzeby dnia codziennego tj. odżywianie, przebieranie się, odpoczynek, załatwianie potrzeb fizjologicznych, realizowane są inaczej, niż w domu rodzinnym.

W takiej sytuacji konieczne jest wspomaganie dziecka procesie przystosowania do warunków przedszkolnych. Jedynie pełna adaptacja pozwoli dziecku wykorzystać jego szanse rozwojowe oraz bez ograniczeń czerpać z oferty edukacyjnej przedszkola.

W naszym przedszkolu dbamy o to, by proces adaptacji dziecka przebiegał pomyślnie.

W odniesieniu do dzieci –  umożliwiamy im pierwsze bliższe kontakty z przedszkolem poprzez:

 • zapoznanie dzieci z nauczycielkami prowadzącymi grupę,
 • stopniowe przybliżanie dziecku otoczenia, w którym będzie przebywało,
 • zapoznanie z innymi dziećmi,
 • przełamywanie bariery lęku przed nieznanym środowiskiem,
 • kształtowanie w dziecku przekonania, że w przedszkolu jest wesoło i bezpiecznie

W odniesieniu do Rodziców:

 • wspólne z dzieckiem pokonywanie bariery leku przed nieznanym środowiskiem,
 • poznanie atmosfery panującej w przedszkolu,
 • obserwowanie własnego dziecka na tle innych dzieci,
 • lepsze poznanie nauczycielek i personelu przedszkola

Po kilku, kulkunastu dniach pobytu w przedszkolu dziecko :

 • spokojnie rozstaje się z rodzicami/opiekunami,
 • rozumie iż pobyt w przedszkolu jest czasowy, a kończy się powrotem do domu z rodzicami /opiekunami,
 • ma zaufanie do nauczycielki - wychowawczyni, oraz innych pracowników przedszkola,
 • uczestniczy w życiu grupy,
 • posiada koleżanki i kolegów, z którymi lubi się bawić,
 • jest świadome, że może zwrócić się z prośbą, problemem do nauczycielki,
 • wie, że może współdecydować,
 • zna i stosuje zasady współżycia w grupie,
 • zna zasadę nie oddalania się od grupy,
 • stosuje zasady bezpiecznej zabawy, bezpiecznego zachowania się.