Zakończyła się rekrutacja do klasy pierwszej oraz do przedszkola na rok szkolny 2024/2025.

Listy dzieci przyjętych znajdują się na tablicy informacyjnej w szkole i przedszkolu.