Zespół Szkolno - Przedszkolny w Łączanach
ogłasza przedszkolny:

KONKURS PLASTYCZNY

p.t. „Mój ulubiony bohater literacki”       

 

Konkurs adresowany jest do dzieci przedszkolnych.

Kryteria oceny pracy plastycznej:
zgodność z tematem,
walory artystyczne,
estetyka wykonanej pracy,
samodzielność wykonania pracy przez dziecko.

Cele konkursu:
Promocja aktywności czytelniczej oraz propagowanie idei głośnego czytania dzieciom.
Zainteresowanie i poznawanie literatury bajkowej.
Kształtowanie wrażliwości odbioru utworów literackich.


Rozbudzanie twórczej inwencji, kreatywności oraz wrażliwości estetycznej dzieci.
Rozwijanie uzdolnień plastycznych dzieci.
Inspirowanie do twórczych poszukiwań w dziedzinie plastyki.

Wymagania dotyczące prac:

własna twórczość plastyczna, techniczna dziecka,
technika dowolna, praca płaska w formacie A4,
do prac należy dołączyć kartkę informacyjną (imię i nazwisko autora, wiek, grupa).

Termin nadsyłania prac: prace należy dostarczyć do 24 kwietnia 2024 roku do Przedszkola.

Uczestnicy konkursu podzieleni zostaną na następujące grupy wiekowe:

dzieci w wieku 3-4 lat,
dzieci w wieku 5-6 lat.