Ramowy rozkład dnia, godziny orientacyjneFarbyPlastyka

7:00 – 9:00 – Zabawy i zajęcia indywidualne w małych zespołach, podejmowane spontanicznie przez przychodzące dzieci oraz organizowane przez nauczycielkę w celach: wyrównawczych, kompensacyjnych i stymulujących rozwój.

9:00 – Śniadanie w trzech grupach na jadalni (starszaki, średniaki, maluchy).

9:30 – 10:35 – Zajęcia dydaktyczno – wychowawcze organizowane przez nauczycieli w formie zabaw, ćwiczeń, gier – wynikających z realizacji podstaw programowych w celu zdobywania 
i poszerzania wiadomości i doświadczeń, doskonalenia 
i rozwijania umiejętności i sprawności oraz samorealizacji 
w różnych formach przez dzieci. Dostosowanie do potrzeb 
i możliwości dzieci.

10:35 – 11:45 – Gry i zabawy sportowe, ruchowe, czynności porządkowe i pielęgnacyjne w ogrodzie przedszkolnym 
i otoczeniu, obserwacje spontaniczne i kierowane w czasie wycieczek i spacerów. W przypadku niesprzyjającej pogody – gry i zabawy na sali.

12:00 – 12:30 – Obiad w trzech grupach na jadalni (starszaki, średniaki, maluchy).

12:30 – 14:30 – Leżakowanie, zabawy i zajęcia indywidualne 
w małych zespołach w sali i na powietrzu.

14:30 – 14:45 – Podwieczorek w trzech grupach na jadalni (starszaki, średniaki, maluchy).

14:45 – 15:50 – Zabawy ruchowe, dydaktyczne, indywidualne – stymulujące rozwój dziecka podejmowane samorzutnie lub kierowane przez nauczycielkę, wg zainteresowań i możliwości wychowanków.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt