Podanie o przyjęcie ucznia do klasy I

Podanie o przyjęcie ucznia do przedszkola

PODANIE DO DYREKTORA ZESPOŁU SZKOLNO o wydanie zaświadczenia

Podanie o wyrobienie legitymacji szkolnej

Zwolnienie z wychowania fizycznego (długoterminowe)