Deklaracja dostępności Portal Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Łącznach

Zespół Szkolno Przedszkolny w Łącznach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Portal Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Łącznach.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości: zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań Szkoły,
 • część z publikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego: zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań Szkoły.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte i białe litery),
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie,
 • Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

  • Deklarację sporządzono dnia:
  • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:
  • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

  Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

  Informacje zwrotne i dane kontaktowe

  • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Beata Chmielowska
  • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • Telefon: 338790067

  Każdy ma prawo:

  • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

  Żądanie musi zawierać:

  • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
  • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
  • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

  Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

  Skargi i odwołania

  Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

  • Organ nadzorujący: Dyrektor Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Łącznach
  • Adres: ul. Krakowska 87, 34-115 Łączany
  • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • Telefon: 338790067

  Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

  Dostępność architektoniczna

  Zespół Szkolno Przedszkolny spełnia minimalne wymagania zgodne z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

  Zespół Szkolno Przedszkolny mieści się w budynku przy ul. Krakowskiej 87 w Łączanach, budynek jednopiętrowy, pomieszczenia sekretariatu mieszczą się na piętrze budynku, możliwość swobodnego wejścia do budynku i poruszania się osób niepełnosprawnych na parterze budynku.

  • Do budynku szkoły prowadzi główne wejście znajdujące się od ulicy Krakowskiej, prowadzą do niego schody oraz dwa wejścia boczne od ulicy Szkolnej. Do wszystkich wejść można przejść z parkingu. Przy wejściu do szkoły od strony ulicy Szkolnej znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Wejścia są ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły. 
  • Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.
  • W budynku na każdym poziomie (parter i  piętro) znajduje się korytarz. W centralnej części szkoły znajduje się główna klatka schodowa, druga znajduje się na końcu korytarzy przy sali gimnastycznej. Budynek nie posiada wind.
  • Sala gimnastyczna znajduję się na parterze i jest dostępna dla każdego. 
  • Na terenie szkoły znajduje się parking dla samochodów osobowych, lecz nie ma na nim wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
  • Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym.
  • W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

  W zakresie dostępności informacyjno - komunikacyjnej:

  Osoba niepełnosprawna może dostać się do budynku przez specjalny podjazd. Wszelkich informacji udzielają pracownicy obsługi, a także zawiadamiają dyrektora o konieczności obsługi klienta z niepełnosprawnością ruchową.

  Pliki do pobrania:

  Raport o stanie zapewnienia dostępności Szkoła

  Raport o stanie zapewnienia dostępności Przedszkole