HARMONOGRAM

RAD  PEDAGOGICZNYCH

W  ROKU  SZKOLNYM  2020/2021

 

1. 08.20- RP - Organizacja roku   szkolnego      2019/2020

 

2. 09.20- RP - Przydział  zadań do pracy w roku szkolnym 2020/21

 

3.  14.10.20-  RP -szkoleniowa

 

4.  27.01.21-  RP - Klasyfikacyjna

 

5.  marzec 2021-  szkoleniowa  RP

 

6.  22.06.21 –RP  - Klasyfikacyjna

 

7.  29.06.21 -  RP  podsumowująca  pracę  w      roku szkolnym   2020/2021

 

 

 

 

HARMONOGRAM

 ZEBRAŃ  z  RODZICAMI

2020/2021

 

 

 

  • sierpnia  2020r. – 17-ta  zebranie  organizacyjne  z   rodzicami  przedszkolaków

 

  • 9-18 wrzesień  – 17-ta  zebrania  organizacyjne  z   rodzicami  w szkole

 

  • październik 2020r.- godz. 17-ta zebrania    klasowe ?

 

  • styczeń 2021r. – godz.18-ta  zebrania   klasowe.

 

  • kwiecień  2021r. – godz.  17-ta  zebrania  klasowe.