1. Zgodnie z rozporządzeniem  Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

 

Zostały ustalone dni wolne od zajęć dydaktycznych  w roku szkolnym 2023/24:

a.    22 grudzień 2023r.-           Wigilie klasowe – zajęcia opiekuńczo –wychowawcze

b.    29 - 30 kwiecień 2024r. -  Dyżur pełni świetlica

c.     02 maja 2024r. -               Dyżur pełni świetlica

d.     20 czerwiec 2024r. -         Zajęcia opiekuńczo- wychowawcze       

 

W 14 - 16 maja 2024 r. z uwagi na egzamin ośmioklasisty nie ma zajęć dydaktycznych.