Przewodniczący Rady Rodziców: Paweł Wadowski

Zastępca przewodniczącego: Anna Pollok - Tomska

Sekretarz: Iwona Monica

Skarbnik: Gabriela Wawro

Członkowie prezydium: Iwona Józefczyk, Anna Boczoń, Natalia Błachut, Marzena Wawro.

Komisja Rewizyjna Rady Rodziców:

Marzena Zaręba

Alina Rybarczyk

Marta Wawro

W skład Rady Rodziców wchodzą również przedstawiciele oddziałów klasowych:

Klasa I

Marzena Wawro

Marzena Zaręba

Sabina Tyrała

Klasa II 

Agnieszka Kutermak

Marta Jędrocha

Paweł Wadowski

Klasa III

Anna Luzar

Barbara Buszek

Iwona Monica

Klasa IV

Alina Rybarczyk

Katarzyna Gaudyn

Anna Boczoń

Klasa V

Natalia Błachut

Małgorzata Sendera

Anna Szymula

Klasa VI

Anna Pollok - Tomska

Beata Bobak

Marta Wawro

Klasa VII

Natalia Błachut

Gabriela Wawro

Katarzyna Włoch

Klasa VIII

Iwona Józefczyk

Małgorzata Adamczyk

Magdalena Miśkiewicz - Piotrowska