1.  Zgodnie z rozporządzeniem  Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

 

Zostały ustalone dni wolne od zajęć dydaktycznych  w roku szkolnym 2022/23

 

a.    31 październik 2022r.- Dyżur pełni świetlica

 

b.    22 grudzień 2022r.-      Wigilie klasowe – zajęcia opiekuńczo –wychowawcze

 

c.     02 maja 2023r. -            Dyżur pełni świetlica

 

d.    09 czerwca 2023r. -       Dyżur pełni świetlica

 

e.     22 czerwiec 2023r. -     Zajęcia opiekuńczo- wychowawcze       

 

 

W maju 2023 r. z uwagi na egzamin ośmioklasisty nie ma zajęć dydaktycznych.

 

Do dyspozycji uczniów pozostaje świetlica w godz 7-17tej

 

 

                                                    Dyr. Beata Chmielowska