ZEBRANIA RODZICOWAktualnie od 14.09 do 22.09.2020 odbywają się spotkania Wychowawców z Rodzicami. Szczegółowy harmonogram wysłany został do rodziców przez dziennik Vulkan. Zapraszamy.