W ramach projektu "Małopolska tarcza Antykryzysowa - Pakiet Edukacyjny. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych - Grant 3"  dofinansowanego z Funduszy Europejskich nasza szkoła prowadziła zajęcia dla dwóch najstarszych klas z języka angielskiego oraz matematyki.

Celem projektu jest zniwelowanie skutków pandemii COVID 19 poprzez wielowymiarowe wsparcie szkół w zakresie udzielania pomocy edukacyjnej. I tak oto młodzież mogła utrwalić materiał przerabiany podczas nauczania zdalnego w warunkach stacjonarnych oraz interakcjach w środowisku rówieśniczym.

Sala językowa została zaopatrzona w plansze plenerowe na których można w ruchu ćwiczyć słownictwo oraz gramatykę,różnego typu pomoce dydaktyczne rozwijające czytanie ze zrozumieniem oraz konwersacje. Sala matematyczna wzbogaciła się w program multimedialny z obszaru matematycznego, różnorakie magnetyczne pomoce pól płaskich figur oraz figury przestrzenne. Dzięki dofinansowaniu sali w pomoce dydaktyczne będą one służyły jeszcze długo kolejnym rocznikom. Zdjęcia.