Projekt dobiega końca...

Od września 2019r. przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łączanach działa Placówka Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży, realizowana w ramach projektu „Mali giganci”, na które gmina pozyskała dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego.

Celem projektu jest przede wszystkim wspomaganie rozwoju dzieci, wyrównanie szans, kształtowanie postaw pożądanych, w tym pracowitości, uczciwości i szacunku do drugiego człowieka.  Projekt realizowany jest do końca czerwca 2023 roku, a udział w nim jest całkowicie bezpłatny.

W placówce realizowane są zajęcia, które rozwijają zdolności i umiejętności ruchowe, plastyczne, muzyczne i taneczne. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych wychowawców, którzy dostosowują do potrzeb dzieci zarówno czas jak i tematykę prowadzonych zajęć. Dzięki  zakupionym pomocom dydaktycznym dzieci mogą w przyjemny sposób poszerzać swoją wiedzę. Do dyspozycji mają salę komputerową, projektor z tablicą i podłogą interaktywną, gry, klocki,  a także wiele innych pomocy dydaktycznych podnoszących kompetencje intelektualne. Codziennie dzieci mają zapewniony posiłek.  Ponadto w placówce  mogą odrabiać zadania domowe, porozmawiać i pobawić się z rówieśnikami. Czas spędzony na świetlicy sprzyja nauce, zabawie oraz rozwijaniu zainteresowań, dzięki czemu placówka cieszy się ogromnym zainteresowaniem. W zależności od potrzeb organizowane są również lekcje socjoterapeutyczne, logopedyczne oraz psychologiczne.

Od maja 2022 roku dodatkowo został utworzony projekt pod nazwą „Mali giganci II”. Podobnie jak projekt „Mali giganci” jest on współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu „Mali giganci II” nr RPMP.09.02.01 – 12 – 0670/19 jest zwiększenie liczby miejsc w istniejących już PWD oraz rozszerzenie oferty wsparcia w już istniejących miejscach PWD.

Dzięki utworzeniu nowego projektu „Mali giganci II” wszystkie realizowane działania zostały kontynuowane. Projekt dodatkowo został wzbogacony o wyjazdy na basen, gdzie dzieci mogą uczyć się pływać. Placówka wyposażona jest w 12 laptopów oraz zestawy klocków LEGO, dzięki czemu od wiosny podopieczni uczestniczą w zajęciach z mechatroniki, które przez zabawę uczą i rozwijają twórcze i logiczne myślenie. Zajęcia te cieszą się dużym zainteresowaniem wśród wszystkich uczniów. Warto podkreślić, że na przestrzeni 4 lat, podopieczni PWD mają możliwość uczestniczyć w koloniach profilaktyczno-terapeutycznych i licznych wycieczkach edukacyjnych, na których mają zapewnione wiele atrakcji.

Serdecznie dziękujemy Wójtowi Gminy Brzeźnica mgr inż. Bogusław Antos oraz pracownikom  gminy, którzy pracują przy realizacji projektu. To dzięki nim nasi uczniowie mogą korzystać z licznych dobrodziejstw, które oferuje projekt.