Małopolskie Centrum Edukacji „MEC”, Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana oraz Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli zapraszają młodzież z małopolskich placówek oświatowych do wzięcia udziału w XX Przeglądzie Twórczości Patriotycznej Młodzieży Województwa Małopolskiego.

Tematem przewodnim tegorocznej edycji „Przeglądu” jest: „Dzień z historii Polski – Karta z kalendarza”. XX edycja „Przeglądu” składa się z konkursu literackiego, plastycznego i fotograficznego oraz filmowego, w których za pomocą nowoczesnych technik młodzież będzie mogła wypowiedzieć się na temat pojęcia patriotyzmu. Organizatorzy pragną w ten sposób promować talent uczestników oraz ich wiedzę historyczną. Na prace uczestników czekamy do 24 maja 2024 roku. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody (laureaci dokonują wyboru nagrody indywidualnie w ramach określonej kwoty).

Organizatorzy zakładają umieszczenie wybranych prac w „Śpiewniku polskich pieśni patriotycznych”, który zostanie przekazany do małopolskich placówek oświatowych biorących udział w projekcie „Młodzież pamięta” w 2024 roku. Zostaną one również zamieszczone w kolejnym wydaniu kalendarza historycznego oraz na stronie internetowej organizatora – Małopolskiego Centrum Edukacji „MEC”.

REGULAMIN PRZEGLADU

KARTA ZGŁOSZENIA