Serdecznie zapraszamy na bezpłatne konsultacje do nowego Ośrodka Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży, który się znajduje przy ulicy Konstytucji 3 Maja 4 w Wadowicach.

 

W ramach Ośrodku udzielane są usługi:

- porada psychologiczna diagnostyczna

- porada psychologiczna

- sesja psychoterapii indywidualnej

- sesja psychoterapii rodzinnej

- sesja psychoterapii grupowej

- sesja wsparcia psychospołecznego

- wizyta, porada domowa lub środowiskowa

Usługi są przeznaczone dla dzieci i młodzieży w wieku od 0-21 r.ż. oraz dla ich rodziców. Do ośrodka mogą się zgłaszać dzieci i rodzice z wszelkimi problemami natury psychologicznej, zaburzeń koncentracji, problemów z nauką, agresji, obniżenia poczucia wartości, zaburzeń relacji rodzinnych, itd.

Usługi są całkowicie BEZPŁATNE!

U dzieci zaburzenia psychiczne przebiegają inaczej niż u dorosłych, dlatego trudno je od razu wychwycić. Zwykła irytacja, napady płaczu, nadpobudliwość u dziecka często są kojarzone z etapem rozwojowym, chęcią sprawdzenia swoich możliwości..  Natomiast u nastolatków przyjęcie postawy wycofania czy popadanie w konflikty z innymi jest kojarzone raczej z buntem wieku młodzieńczego niż z problemami o podłożu psychicznym. Jednak zbyt często powtarzające się zwroty w zachowaniu mogą maskować poważne oznaki choroby psychicznej. W wykryciu pierwszych objawów zaburzeń psychicznych dużą rolę odgrywają rodzice, którzy jako pierwsi obserwują nieprawidłowości w zachowaniu dzieci.

Ne zwlekaj, jeżeli obserwujesz niepokojące symptomy w zachowaniu swojego dziecka, zapraszamy na bezpłatne konsultacje do Ośrodka Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży.

Rejestracja pod numerem +48 18 265 74 88 lub przez https://er.allmedica.pl/