„Dobro rodzi się wtedy,

gdy ludzie zapominają o sobie”

Lew Tołstoj

Tradycją stało się, że w Gminie Brzeźnica przed świętami Bożego Narodzenia organizowana jest pomoc najuboższym nazwana Świąteczną Akcją. W tym roku, który jest dla nas wszystkich bardzo trudny, zapraszamy do włączenia się już w IX  edycję przygotowania paczek świątecznych dla najuboższych.

Zdajemy sobie sprawę, że będzie to utrudnione i wymagało będzie ze strony każdego z nas zastosowania środków bezpieczeństwa, aby chronić siebie i innych. Mamy jednak nadzieję, że pomimo pandemii, dzięki dobrej współpracy, ofiarności rodzin dzieci uczęszczających do naszej szkoły, zaangażowaniu poszczególnych nauczycieli i pracy wielu wolontariuszy, po raz kolejny potrzebujący z naszej Gminy będą mogli  radośnie, szczęśliwie i obficie spędzić Święta Bożego Narodzenia.

Opiekunowie Szkolnego Koła Wolontariatu wspólnie z Radą Rodziców naszej szkoły zapraszają wszystkich uczniów, rodziców oraz pracowników do włączenia się w zbiórkę, po przez  wsparcie rzeczowe (produkty spożywcze, środki czystości, artykuły szkolne). Przyniesione rzeczy prosimy opisać (imię i nazwisko klasa) pozostawić  w specjalnie oznakowanych koszach  w korytarzu przy wejściu głównym . Uczniowie, którzy włączą się do Świątecznej Akcji  otrzymają uwagę pozytywną.

Terminarz:

  • od 22.11.2021 r. do 09.12.2021r. - zbiórka w szkołach: żywności, środków czystości, art. szkolnych,
  • 09.12.2021 r. zakończenie zbiórki, przekazanie darów do GOPS Brzeźnica 
  • od 09.12.2021r. do 16.12.20201 r. przekazanie paczek rodzinom