16 października w ramach międzynarodowych obchodów Erasmus Days nasza szkoła zorganizowała wydarzenie - wirtualny bieg przedstawicieli społeczności szkolnej. Celem biegu była promocja aktywności fizycznej, biegania i sportu na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym i europejskim w ramach programów Erasmus+ i Europejski Korpus Solidarności oraz inicjatywy Erasmus Days; a także promocja włączenia społecznego, wyrównywania szans i podnoszenia świadomości znaczenia aktywności fizycznej dla poprawy zdrowia oraz większego udziału i równego dostępu do sportu i promocja aktywności sportowej i rozwijania zainteresowań jako narzędzi zdobywania umiejętności i kompetencji niezbędnych na rynku pracy oraz sportu jako narzędzia włączania społecznego.

Celem rywalizacji było pokonanie w ciągu godziny jak najdłuższego dystansu i porównanie go z innymi uczestnikami czteroosobowych sztafet.  W biegu brała udział drużyna składająca się z uczniów Jana Scąbra i Marcina Wrony, rodzica Pana Michała Gaudyna (dziękujemy za udział i pomoc w osiągnięciu dobrego wyniku:) oraz nauczyciela Pawła Wadowskiego. Trasa biegu była zapisywana na specjalnych aplikacjach sportowych zainstalowanych na telefonach uczestników, a później przesyłana do weryfikacji. Łącznie pokonaliśmy 11,81 km, co na tą chwilę daje nam 51 miejsce z 320 drużyn zgłoszonych w całym kraju.

 

WYNIKI

ZOBACZ ZDJĘCIA!!!!