Wraz z końcem maja nasze Przedszkolaki zakończyły udział w ogólnopolskim projekcie „Magiczna Moc Bajek”, który był odpowiedzią na realizację kierunku polityki oświatowej Ministerstwa Edukacji Narodowej w roku szkolnym 2020/2021 tj. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych oraz założeń podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

     Głównym celem Projektu było promowanie wśród dzieci czytania bajek i baśni jako sposobu na ich rozwój, kształcenie, zdobywanie wiedzy i wychowanie szczęśliwego człowieka oraz kształtowanie postaw społecznych u dzieci w wieku przedszkolnym wobec osób z niepełnosprawnością.

     Przedszkolaki w okresie październik- maj realizowały zadania projektowe, a ich efektami dzieliły się na Facebookowej grupie Projektu, gdyż  w całości był on realizowany i koordynowany za pomocą mediów społecznościowych.  Po zakończeniu projektu, w zamian za realizację zadań otrzymaliśmy certyfikaty, a przede wszystkim dzięki udziałowi w projekcie nasze przedszkolaki rozwinęły  nie tylko zainteresowanie książkami i czytelnictwem, ale też nauczyły się odróżniać dobro od zła, rozwinęły uczucia, wzbogaciły swą wiedzę i rozwinęły intelekt.

ZDJĘCIA.