Przewodniczący Rady Rodziców: Paweł Wadowski

Zastępca przewodniczącego: Anna Pollok - Tomska

Sekretarz: Iwona Monica

Skarbnik: Gabriela Wawro

Członkowie prezydium: Anna Boczoń, Natalia Błachut, Marzena Wawro.

Komisja Rewizyjna Rady Rodziców:

Marzena Zaręba

Alina Rybarczyk

Marta Wawro

W skład Rady Rodziców wchodzą również przedstawiciele oddziałów klasowych:

Klasa I

Izabela Gawełda

Renata Kałuża

Mariola Starzycka

Klasa II

Marzena Wawro

Marzena Zaręba

Sabina Tylrała

Klasa III 

Agnieszka Kutermak

Marta Jędrocha

Paweł Wadowski

Klasa IV

Anna Luzar

Barbara Buszek

Iwona Monica

Klasa V

Alina Rybarczyk

Katarzyna Gaudyn

Anna Boczoń

Klasa VI

Natalia Błachut

Małgorzata Sendera

Anna Szymula

Klasa VII

Anna Pollok - Tomska

Beata Bobak

Marta Wawro

Klasa VIII

Natalia Błachut

Gabriela Wawro

Katarzyna Włoch