Logo Projekt Unia Eu

WÓJT GMINY BRZEŹNICA ZAPRASZA DO UDZIAŁU W PROJEKCIE nr RPMP.09.02.01-12-0670/19 ”MALI GIGANCI II”

PLACÓWKA WSPARCIA DZIENNEGO W BRZEŹNICY Z FILIAMI W PASZKÓWCE, SOSNOWICACH, MARCYPORĘBIE, TŁUCZANI ORAZ ŁĄCZANACH

 

W ramach projektu oferujemy:

 • opiekę wykwalifikowanej kadry;
 • wsparcie w codziennym odrabianiu lekcji i nauce;
 • pomoc w rozwijaniu zainteresowań i pasji;
 • możliwość udziału w szkoleniach i warsztatach z zakresu kompetencji społecznych;
 • możliwość skorzystania z fachowej pomocy specjalistów m.in. psychologa, pedagoga, oligofrenopedagoga, logopedy itp.;
 • zabawy integracyjne, gry tematyczne, zajęcia ruchowe, muzyczne i taneczne, zajęcia plastyczne;
 • posiłek stosowny do pory dnia;
 • kolonie profilaktyczno – terapeutyczne, wycieczki edukacyjne;
 • naukę pływania;
 • wsparcie dla rodziców/opiekunów dzieci.

Warunki udziału:

 • zamieszkanie na terenie gminy Brzeźnicy;
 • wiek dziecka/młodzieży do 18 lat;
 • zagrożenie ubóstwem i wykluczeniem społecznym

Biuro projektu: ul. Ks. Eugeniusza Łudzika 1, Brzeźnica

Dokumenty rekrutacyjne można składać również w siedzibie każdej placówki wsparcia dziennego:

PWD w Brzeźnicy

ul. Adama Gorczyńskiego 1

34-114 Brzeźnica

PWD w Brzeźnicy filia w Łączanach

ul. Krakowska 87

34-114 Brzeźnica

PWD w Brzeźnica filia w Marcyporęba

Ul. Św. Floriana 19

34-114 Marcyporęba

PWD w Brzeźnicy filia w Tłuczani

Ul. Szkolna 9

34-114 Tłuczań

PWD w Brzeźnicy filia w Paszkówce

Ul. Wadowicka 38

34-113 Paszkówka

PWD w Brzeźnicy filia w Sosnowicach

Ul. Szkolna 1

34-113 Sosnowice

Regulamin rekrutacji

Formularz zgłoszeniowy do projektu